Kemikalieinfo!

Tänk på att fotokemikalier är miljöfarliga, och får inte hällas ut i avloppet.

Framkallningsämnen slår ut mikroorganismerna i avloppsreningsverket och naturen.

Det förbrukade fixet innehåller 1-3 g Ag/l fix. Silversalter är miljöfarliga och det vore dessutom idiotiskt att inte återvinna metallen.

Samla in de förbrukade vätskorna i separata dunkar och märk dem väl. Lämna in fulla dunkar till en miljöstation.Livio Vodopivec