Livio Vodopivec


Blekbad nr 403 X

För alla papperstyper. Använd vid 20° C.


Kemikalier:

Rött blodlutsalt *

100 g

Kaliumbromid

50 g

Vatten till

1000 ml


Instruktioner:

* Kaliumcyanoferrat(III) K3Fe(CN)6. Tål ej ljus.

Receptet ovan ger en förådslösning. Brukslösning: 1 del förådslösning + 9 delar vatten.

Bilden skall vara blöt innan den förs ned i blekbadet.

Bilden skall vara väl utframkallad, fixerad och sköljd.

Blekningen tar ca 2 minuter. Full utblekning lämnar kvar en svag gulbrun bild. Man kan även bleka kortare tid och behålla de mörkaste partierna svarta. Hållbarheten blir dock inte lika bra som full bruntoning.

Efter blekning skall bilden sköljas i minst 5 minuter.

 

Märk alltid flaskorna väl och håll dem utom räckhåll för barn.

Om du provar bruntonaren är jag tacksam för kommentarer.