Livio Vodopivec


Blekbad nr 402 X

För alla papperstyper. Använd vid 20° C.


Kemikalier:

Rött blodlutsalt *

50,0 g

Kaliumbromid

10,0 g

Natriumkarbonat (torr)

20,0 g

Vatten till

1000 ml


Instruktioner:

* Kaliumcyanoferrat(III) K3Fe(CN)6. Tål ej ljus.

Bilden skall vara blöt innan den förs ned i blekbadet.

Bilden skall vara väl utframkallad, fixerad och sköljd.

Blekningen tar ca 2 minuter. Full utblekning lämnar kvar en svag gulbrun bild. Man kan även bleka kortare tid och behålla de mörkaste partierna svarta. Hållbarheten blir dock inte lika bra som full bruntoning.

Efter blekning skall bilden sköljas i minst 5 minuter.

 

Märk alltid flaskorna väl och håll dem utom räckhåll för barn.

Om du provar bruntonaren är jag tacksam för kommentarer.