Livio Vodopivec


Bruntonare (luktfri) med tiokarbamid. nr 401 X

För alla papperstyper. Men olika ton erhålles beroende på emulsionstyp.


Kemikalier:

Tonbad del A

Tiokarbamid

2,5 g

Kaliumbromid

20,0 g

Vatten till

250 ml

Tonbad del B

Natriumhydroxid

5,0 g

Vatten till

250 ml


Instruktioner:

Tonbad A och B är förådslösningar. Hållbarheten för A är 6 månader,och för B >6 mån. Vid användande skall lösning A och B blandas. Hållbarheten blir då max 1 (en) månad. OBS! Lösning B är ETSANDE. Var försiktig!

6 delar A + 1 del B ger en gulbrun ton.

Lika delar A och B ger sepiatom.

1 del A + 3 delar B ger en mörkbrun ton.

Ökning av A förskjuter tonen mot gult. Ökning av B förskjuter tonen mot brunblått.

Innan toning måste bilden blekas i ett blekbad. Tex 402 X eller 403 X.

Bilden skall vara fixerad och sköljd innan blekning. Efter blekning måste bilden sköljas noga.

 

Märk alltid flaskorna väl och håll dem utom räckhåll för barn.

Om du provar bruntonaren är jag tacksam för kommentarer.